Wijkagenten Zeeheldenkwartier

Politie Haaglanden Bureau Karnebeek

Burgemeester Patijnlaan 35       2585BG Den Haag      Telefoon: 0900 - 8844

Website > Bureau Karnebeek

Het Zeeheldenkwartier heeft 3 wijkagenten met ieder een eigen werkgebied:

Yvonne Ipema
Elandstraat (beide zijden), Toussaintkade, Bilderdijkstraat, Tollensstraat, 1e en 2e de Riemerstraat, Vondelstraat, Westerbaenstraat, Hemsterhuisstraat, Tivolistraat, Jenny Plantsoen, Veenkade, Zorgvlietstraat, Da Costastraat, Helmersstraat, Crispijnstraat en de Waldeck Pyrmontkade (tussen Veenkade en Elandstraat).

Marco Scherpenisse
Piet Heinsstraat/plein, Van Galenstraat, Heemskerckstraat, Barentzstraat, Jacob v.d. Doesstraat, Trompstraat, Hugo de Grootstraat, Van Speijkstraat (tussen Zoutmanstraat en v.d. Spiegelstraat), Van de Spiegelstraat, Anna Paulownastraat/plein, Bazarstraat/laan, De Ruyterstraat, Zeestraat en Kortenaerkade.

Tanja de Swart
Prins Hendrikstraat/plein, Zoutmanstraat, Van Speijkstraat (tussen Zoutmanstraat en Waldeck Pymontkade), Van Kinsbergenstraat, Van Brakelstraat, Tasmanstraat, Van Diemenstraat, Roggeveenstraat, Witte de Withstraat en Waldeck Pyrmontkade (tussen Elandstraat en Laan van Meerdervoort).

U kunt best het een en ander verwachten van uw wijkagent, maar de wijkagent zal ook een beroep op u doen. De politie is namelijk niet de enige die zich in moet zetten voor een veilige en leefbare wijk. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen (bewoners, ondernemers, gemeente, politie, enz.) die belang heeft bij een veilige en leefbare wijk. Mocht u met een van ons van gedachten willen wisselen over buurtveiligheid of andere buurtproblematiek, dan kunt u ons bereiken via politiebureau Karnebeek, Burgemeester Patijnlaan 35, telefoon: 0900-8844.

 
Burenoverlast

Als wijkagent word ik regelmatig gevraagd te bemiddelen in conflicten met betrekking tot geluidsoverlast/hinder veroorzaakt door buren. Vaak gaat het hierbij om langslepende problemen, maar ook wel eens zaken van incidentele aard.
Graag wil ik uitleggen wat nu geluidsoverlast/hinder is. Wat u er zelf aan kunt doen.
Wat de politie er aan kan doen en welke rol ik als wijkagent hierin kan hebben.

Wat is overlast/hinder
De meldingen van geluidsoverlast zijn grofweg in tweeën te delen:

  1. eenmalig: strafbare overlast/hinder
    Hierbij kunt u denken aan een feestje van uw buren, waarvan de hele straat kan meegenieten. Ook kunt u hierbij denken aan verbouwingen aan woningen die tot laat in de avond/nacht doorgaan. Ook geluidsoverlast van horecagelegenheden valt hieronder.
  2. stelselmatig: onrechtmatige hinder
    Deze gevallen, waarbij een der partijen de andere partij het leven zuur maakt, zijn de moeilijkste. Vaak ligt de oorzaak van de pesterijen in een ver verleden en heeft men toen een en ander niet goed uitgesproken. Het kan ook zijn dat het verschil tussen normen en waarden van betrokken partijen nogal uiteenloopt.
Wat kunt u er zelf aan doen
Als uw buren het echt te bont maken, op de meest ongelegen tijden. Als u gewoon getergd wordt door overlast van hun plezier. Wat doet u dan? Mijn stelregel hierin is: een vriendelijk praatje lost meer op dan een kwade klacht. Ik geef toe dat het niet meevalt om je ergernis eerst te laten wegebben tot je weer in een redelijk rustige sfeer met je ‘kwelgeest’ kunt praten. Maar een kwade klacht aan de deur of via de telefoon is niet de manier om begrip te krijgen. En daar is het u uiteindelijk toch om te doen. Een vriendelijk gesprek bij een kopje koffie blijkt, zoals in alle gevallen van problemen tussen buren, veruit de beste remedie te zijn. Daarbij kunt u het probleem meer ontspannen ter sprake brengen en met positieve suggesties komen om het gezamenlijk op te lossen. Sommige buren weten niet eens dat ze overlast veroorzaken. Andere buren gaan er zonder meer vanuit dat ze wel wat van hun buren zullen horen zodra zij overlast veroorzaken. Laat dus, als u overlast ervaart, wel wat van u horen. Maar doe het met tact. Trakteer uw buren dus niet op verwijten, maar op mogelijkheden tot vermindering van de overlast. Het is overigens wel zo dat u op normale tijden enige vorm van overlast zult moeten tolereren.

Wat kan de politie er aan doen
De politie kan alleen optreden tegen strafbare overlast. De overlast moet dan dusdanig zijn dat de hele straat, of in ieder geval meerdere buren tegelijk, er last van hebben. Veelal zal dit in de voor de nachtrust bestemde tijd zijn, met andere woorden na 23.00 uur. In eerste instantie zullen wij in deze gevallen een waarschuwing geven. Blijft de overlast toch voortduren, dan kunnen wij procesverbaal opmaken. Uiteindelijk kunnen wij bijvoorbeeld de geluidsinstallatie in beslag nemen. Voor deze gevallen kunt u bellen met de wachtcommandant aan het politiebureau Burgemeester Patijnlaan telefoon 0900-8844. Wanneer u ons belt, gaan wij er wel van uit dat u zelf al bij de overlastveroorzaker bent geweest.

Wat kan ik als wijkagent er aan doen
Als wijkagent kan ik bemiddelen bij overlast/hinder wat niet direct strafbaar is. U moet hierbij denken aan overlast waardoor u in uw woongenot wordt verstoord. (gestalde fietsen in een portiek, slaan met deuren, regelmatig harde muziek draaien ed.) Vaak gaat het hierbij om de eerdergenoemde pesterijen. Ik zie het als mijn taak om, in tweede instantie, ervoor te zorgen dat iedereen het woongenot krijgt waar hij recht op heeft. In tweede instantie, omdat eenieder hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor is. Ik zal dan ook altijd vragen wat men er inmiddels zelf aan heeft gedaan. Is dit naar mijn idee minimaal, dan geef ik advies over hoe het zelf op te lossen. Blijft desondanks de overlast toch aanhouden, dan kunt u een beroep op mij doen. Ik zal dan met beide partijen afzonderlijk spreken en vervolgens een voorstel doen tot een bemiddelingsgesprek. Blijft na mijn bemiddeling de overlast/hinder toch aanhouden en kan ik publiek-strafrechtelijk niet optreden, dan kan degene die de overlast ervaart nog de privaat-civielrechtelijke kant op.

Kortom
Uw buren moeten weten dat zij bij u overlast veroorzaken. Dit kunnen zij alleen weten als u het aan hen heeft verteld. Probeer dit op een zo ontspannen mogelijke manier te doen. Houden zij vervolgens toch geen rekening met uw klachten, dan kunnen wij als politie iets voor u betekenen. Verwacht echter geen wonderen, want ook de politie heeft niet veel middelen om de overlast daadwerkelijk te doen ophouden.

 Fred Beenen

 
Waarom het voor u belangrijk is om aangifte te doen

De politie doet niets met mijn aangifte!
Wij weten pas waar de plekken zijn waar bijvoorbeeld veel diefstallen of vernielingen worden gepleegd, als u bij ons aangifte heeft gedaan. Op basis van gegevens uit uw aangifte gaan wij een bepaalde locatie meer in de gaten houden. Als u geen aangifte doet, weten wij dus niet op welke plekken wij nadrukkelijker aanwezig moeten zijn.

Het kost mij teveel tijd!
De wachttijden aan het bureau voor het opnemen van aangifte zijn sterk teruggenomen. Dit dankzij de vier servicemedewerkers die inmiddels aan ons bureau werkzaam zijn.

Ik heb mijn spullen er niet mee terug!
De politie heeft veel spullen liggen waarvan duidelijk is dat ze van diefstal afkomstig zijn. Omdat er geen aangifte is gedaan, kunnen wij deze spullen niet terug bezorgen bij de eigenaar. In een aangifte wordt het voorwerp dat is gestolen duidelijk omschreven. Bijvoorbeeld door het noteren van merk, type, serienummer en kleur. Wanneer wij gestolen spullen aantreffen, kunnen wij aan de hand van gegevens uit uw aangifte zorgen dat u ze weer in uw bezit krijgt. Speciale kaarten, waar u belangrijke gegevens over uw spullen op kunt registreren, zijn gratis aan ons bureau verkrijgbaar.

Ik ben toch niet verzekerd!
Wilt u uw schade verhalen bij een verzekeringsmaatschappij, dan verlangen zij dat u aangifte doet bij de politie. Ook als u niet bent verzekerd is het voor de politie van belang dat u aangifte doet. Graag wil ik nogmaals benadrukken dat wij informatie uit aangiften nodig hebben om te weten op welke locaties diefstallen en vernielingen worden gepleegd. Door het doen van aangifte kunt u ons helpen te voorkomen, dat u wederom het slachtoffer wordt van diefstal of vernieling.

 Fred Beenen

 


Kaart
ZeeheldenkwartierLinksInformatiefolder 112
Tips bij burenlawaai

Woonoverlast meldenHoe veilig is mijn wijk?