Zoutmanstraat

(1882) - Vernoemd naar de zeeheld Johan Arnold Zoutman (1724-1793). In 1781 één van de bevelhebbers in de slag bij Doggersbank tegen de Engelsen.

Vanaf 1900 ontwikkelde de Zoutmanstraat zich tot een van de belangrijkste winkelstraten in de wijk. Mede doordat het door zijn ligging een belangrijke verkeersader werd naar andere wijken.

Vanaf 1887 lag het eindpunt van de paardentram uit het Bezuidenhout op de hoek van de Laan van Meerdervoort. Toen de paarden in 1906 werden vervangen door de elektrische lijn 3 kwam er al snel een verlenging van de lijn over de Laan van Meerdervoort.

Klik op onderstaande miniaturen voor een vergroting.

 • Maak een wandeling in de Zoutmanstraat met > Google street view.  Zoutmanstraat 1948

  Naamsverandering
  Het stuk Zoutmanstraat tussen de Elandstraat en de Piet Heinstraat behoorde tot in 1927 bij de Hemsterhuisstraat, maar werd na de aanleg van de Vondelstraat bij de Zoutmanstraat getrokken.

  - Oud nieuws - Nieuwsblad Het Vaderland 30-4-1927
  Naamsverandering gedeelte Hemsterhuisstraat.

  Door C. van Vliet en negen andere bewoners van het gedeelte der Hemsterhuisstraat, gelegen tusschen de Elandstraat en de Piet Heinstraat/Witte de Withstraat, is verzocht om dit straatgedeelte te verdoopen in "Zoutmanstraat". Burgemeester en Wethouders merken in hun praeadvies op, dat bedoeld straatgedeelte door den aanleg Van de Vondelstraat inderdaad geen aansluitend geheel meer zal vormen met het overige deel der Hemsterhuisstraat, zoodat men, wanneer de Vondelstraat gereed zal zijn en de tram zal zijn verlegd, den indruk zal verkrijgen zich hier in het begin der Zoutmanstraat te bevinden. Zij stellen den Raad derhalve voor om het bedoelde kleine gedeelte van de Hemsterhuisstraat te verdoopen en den naam te geven van Zoutmanstraat.

  De straten van het Zeeheldenkwartier

   

   


 • Kaart
  Zeeheldenkwartier

  Johan Arnold Zoutman

  Links  

  Biografie
  Johan Zoutman
  Straten in het
  Zeeheldenkwartier


 • Anna Paulownaplein
 • Anna Paulownastraat
 • Bazarstraat
 • Elandstraat
 • Kortenaerkade
 • Piet Heinplein
 • Piet Heinstraat
 • Prins Hendrikplein
 • Prins Hendrikstraat
 • Van Speijkstraat
 • Van de Spiegelstraat
 • Zeestraat
 • Meer straten......